V prípade hlbšej skrine je možné riešiť dvojúložný priestor - vešanie a za ním police, ktoré slúžia na sezónne odkladanie vecí, nakoľko pre zavesené oblečenie nie je k nim pohodlný prístup